cach xoa quyen quan ly tren may cham cong

Thay Đổi Admin Máy Chấm Công Và Xóa Quyền Quản Lý Trên Máy Chấm Công

Bạn muốn xóa quyền quản lý trên máy chấm công nhưng không biết phải làm thế nào? Sử dụng máy chấm công đến từ các thương hiệu khác nhau sẽ có giải pháp thay đổi Admin khác nhau. Nội dung bài viết này, Shop1888 sẽ hướng dẫn bạn trực tiếp toàn bộ quy trình thay đổi admin máy chấm công trên các phần mềm khác nhau.

Cách xóa quyền quản lý trên máy chấm công từ phần mềm Ronald Jack Pro

Bạn có thể thực hiện việc xóa toàn bộ nhân viên quản lý trên phần mềm của máy chấm công Ronald Jack Pro một cách đơn giản bằng cách truy cập vào menu Máy chấm công, → Kết nối máy chấm công → chọn Trình đơn. Tại đây, bạn sẽ thấy tùy chọn Hoạt động khác → chọn Xóa toàn bộ nhân viên quản lý → Xác nhận xóa. 

Với những bước đơn giản này, bạn có thể xóa toàn bộ nhân viên đang nắm quyền Admin trên phần mềm chấm công Ronald Jack một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Cách xóa quyền quản lý trên máy chấm công từ phần mềm Mitapro

Để xóa nhân viên quản lý trên phần mềm chấm công Mitapro, bạn có thể làm theo các bước sau: Truy cập vào menu Máy chấm công, → chọn Khai báo máy chấm công → chọn máy cần xóa. Tiếp theo, chọn kết nối → chọn Quản lý dữ liệu. Tại đây, bạn sẽ thấy tùy chọn Xóa nhân viên quản lý.

Với những bước đơn giản này, bạn có thể xóa nhân viên quản lý trên phần mềm chấm công Mitapro một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Cách thay đổi admin máy chấm công bằng phần mềm zkteco

Đối với máy chấm công bằng vân tay sử dụng phần mềm ZKTeco, để xóa nhân viên quản lý phiên bản ZKTime 5.0, ATT2008, Attendance Management, bạn có thể thực hiện theo các bước sau: Truy cập vào phần mềm → chọn máy chấm công cần xóa, → chọn connect → chọn Device Management → chọn Ac Manage → xóa toàn bộ nhân viên.

cach thay doi admin tren may cham cong

Việc thực hiện các bước này sẽ giúp bạn xóa nhân viên quản lý trên phần mềm chấm công ZKTeco một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Hướng dẫn xóa bỏ quyền admin từ phần mềm chấm công wise eye

Để xóa nhân viên quản lý trên phần mềm chấm công Wise Eye, bạn có thể làm theo các bước sau: Truy cập vào menu Máy chấm công → chọn Hoạt động khác → chọn máy cần xóa admin → chọn Xóa toàn bộ nhân viên quản lý.

Xem thêm: Chi tiết cách lấy dữ liệu từ máy chấm công qua USB mới nhất

cach xoa quyen quan ly tren may cham cong

Với những bước đơn giản này, bạn có thể xóa nhân viên quản lý trên phần mềm chấm công Wise Eye một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Video hướng dẫn xóa quyền admin trên máy chấm công kiểm soát cửa

Bài viết trên đây, Shop1888 đã hướng dẫn bạn chi tiết 4 cách xóa quyền quản lý trên máy chấm công và thay đổi admin trên sản phẩm chấm công. Khi mới mua máy chấm công vân tay, người quản lý chấm công thường sẽ cài đặt quyền quản lý vào máy để đảm bảo an toàn cho dữ liệu chấm công. Tuy nhiên, khi người quản lý nghỉ việc hoặc thay thế một người quản lý mới bạn cần thay đổi thay đổi admin máy chấm công và đăng nhập lại thông tin vân tay Admin cho nhân viên mới. 

Similar Posts