cach tinh luong nhan vien

Cách Tính Lương Nhân Viên Và Nguyên Tắc Trả Lương Thưởng

Lương và cách tính lương nhân viên là một trong những bước quan trọng trong quản lý nhân sự của một doanh nghiệp. Việc tính toán lương nhân viên đúng cách không chỉ đảm bảo công bằng và minh bạch trong việc trả lương, mà còn ảnh hưởng đến sự hài lòng và động lực làm việc của nhân viên. Trong bài viết này, Shop1888 sẽ chia sẻ về các phương pháp tính lương và hình thức trả lương nhân viên.

Cách tính lương nhân viên được quy định như thế nào?

Điều 7 khoản C của Nghị định 114/2002, tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc cụ thể được xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp hoặc cơ quan lựa chọn. 

Tuy nhiên, số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng không vượt quá 26 ngày. Điều này có nghĩa là đối với các tháng có số ngày làm việc ít hơn 26 ngày (ví dụ như tháng 2), tiền lương ngày sẽ được tính dựa trên số ngày làm việc thực tế của tháng đó.

cach tinh luong nhan vien

Trường hợp không quy định ngày công chuẩn

nếu trong tháng người lao động đi làm việc đầy đủ thời gian theo quy định (27 ngày của tháng 31 ngày, 24 ngày của tháng 28 ngày), họ sẽ nhận được số tiền lương đúng bằng số tiền thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa kể các khoản tăng ca hay phụ cấp, nhưng cao hơn mức tối thiểu vùng do nhà nước quy định.

Nếu trong tháng người lao động có nghỉ phép không hưởng lương hay tăng ca, để tính lương tháng cho người lao động, ta thực hiện các bước sau:

 1. Tính ra đơn giá tiền lương của 1 ngày công

Đơn giá tiền lương 1 ngày = Lương tháng trên hợp đồng lao động / 26 (hoặc 24 ngày tùy tháng 31; 30 hay 28 ngày)

 1. Tính lương nghỉ phép

Lương nghỉ phép = Đơn giá tiền lương 1 ngày x Số ngày nghỉ

 1. Tính lương tăng ca

Lương tăng ca = Số giờ tăng ca x Đơn giá tiền lương 1 giờ x Hệ số lương tăng ca

 1. Tính tổng lương tháng

Tổng lương tháng = Lương tháng trên hợp đồng lao động + Lương tăng ca – Lương nghỉ phép

Trong đó:

 • Số giờ tăng ca là số giờ làm việc vượt quá 8 tiếng trong một ngày hoặc số giờ làm việc vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định.
 • Hệ số lương tăng ca được quy định tại hợp đồng lao động hoặc quy định tại pháp luật.
 • Đơn giá tiền lương 1 giờ được tính bằng cách chia đơn giá tiền lương 1 ngày cho 8 giờ.

Xem thêm: Tìm Hiểu Quy Định Về Bảng Chấm Công Theo Thông Tư 107 Và 200

Trường hợp áp dụng theo ngày công chuẩn 26 ngày/tháng

Với trường hợp này, hợp đồng lao động, quy chế công ty hoặc thỏa ước lao động tập thể phải thể hiện rõ số ngày công làm việc trong tháng là 26 ngày và thời gian làm việc là 8 giờ/ngày. Do đó, tiền lương nhận hàng tháng sẽ khác nhau tùy theo số ngày công trong tháng.

 1. Trong trường hợp tháng có 27 ngày, ngày thứ 27 được tính là ngày tăng ca vì nó cao hơn 1 ngày so với ngày công chuẩn. Nếu người lao động nghỉ phép 1 ngày trong tháng này, họ vẫn sẽ được nhận đủ số lương theo hợp đồng lao động vì số ngày công trong tháng vẫn đủ 26 ngày.
 2. Trong trường hợp tháng có 24 (hoặc 25) ngày, đơn giá 1 ngày công sẽ được tính bằng cách lấy lương trên hợp đồng lao động chia cho 26 ngày, sau đó nhân với số ngày công thực tế trong tháng (24 hoặc 25 ngày). Tiền lương nhận được trong những tháng có số ngày công ít hơn ngày công chuẩn sẽ thấp hơn số tiền thỏa thuận trong hợp đồng lao động vì số ngày công ít hơn.

Các hình thức trả lương hiện nay

Cách tính lương nhân viên theo thời gian

Trả lương theo thời gian là việc chi trả lương theo thời gian làm việc của nhân viên, thời gian có thể tính theo giờ, ngày, tuần hoặc tháng. Thực tế, công ty có hai cách tính lương cơ bản nhất.

Cách 1

Lương tháng = Lương cơ bản + phụ cấp (nếu có) / số ngày công chuẩn X số ngày làm việc thực tế hoặc Lương tháng – Lương cơ bản / lương ngày công chuẩn của tháng X số ngày nghỉ không lương. Ngày công chuẩn là số ngày công hành chính trong tháng.

Ví dụ, một công ty quy định làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Trong trường hợp tháng 4 có 8 ngày nghỉ, tức là có 22 ngày làm việc chính thức, do đó số ngày công hành chính trong tháng là 22 ngày. Phương pháp tính lương này giúp người lao động dễ dàng tính toán lương của mình và số tiền trừ cho mỗi ngày công không lương là cố định. Khi không có sự thay đổi về lương, tháng nào làm đủ số ngày công theo quy định thì sẽ nhận đủ mức tiền lương tương ứng.

Cách 2

Lương tháng = Lương cơ bản + phụ cấp (nếu có) / 26 nhân với số ngày công thực tế.

Với cách tính này, lương tháng không phải là một con số cố định vì số ngày công chuẩn trong mỗi tháng khác nhau. Có tháng có 24 ngày công, 26 ngày công hoặc 27 ngày công tùy thuộc vào số ngày trong tháng, có thể là 28 ngày, 29 ngày hoặc 31 ngày.

Do đó, người lao động cần xem xét kỹ lưỡng để chọn tháng phù hợp để nghỉ phép không lương, nhằm cân bằng lương và chi phí sinh hoạt. Đồng thời, phương pháp tính lương này cũng ảnh hưởng đến năng suất sản xuất và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp do người lao động sẽ chọn tháng có số ngày công nhiều hơn để xin nghỉ phép.

Ví dụ so sánh 2 cách tính lương

Một công nhân A có mức lương 8 triệu đồng/tháng. Tháng 4/2021 có 30 ngày, trong đó có 4 ngày chủ nhật và 26 ngày công. Nếu A đi làm đầy đủ 26 ngày thì:

 • Cách 1: Lương tháng = 8.000.000 / 26 X 26 = 8.000.000 đồng
 • Cách 2: Lương thỏa thuận là 8 triệu trên 26 ngày công.

Ví dụ tháng 3 có 31 ngày và ngày công thực tế là 27 ngày, lương của A sẽ là 8.000.000 / 26 X 27 = 8.307.692 đồng. Trong tháng 2 có 28 ngày nhưng có 4 ngày chủ nhật, nên số ngày làm việc thực tế là 24 ngày. Lương của A sẽ bằng 8.000.000 / 26 X 24 = 7.384.615 đồng. Trong trường hợp này, tháng 2 A làm đủ công nhưng không được tính đủ lương. Hai cách tính này cho ra hai kết quả khác nhau,nên tùy vào tình hình của doanh nghiệp mà chọn cách tính lương phù hợp để đảm bảo tính công bằng và đúng quy định, đồng thời đảm bảo người lao động được hưởng đầy đủ tiền lương và các phụ cấp theo quy định.

Xem thêm: Mức lương cơ bản năm 2023 là bao nhiêu? Cách tính tiền lương cơ bản

Trả lương theo doanh thu

Đây là một phương thức trả lương phổ biến dựa trên sự nỗ lực của người lao động. Lương và thưởng của nhân viên sẽ phụ thuộc vào mức độ đạt được các mục tiêu doanh số và chính sách lương/thưởng được áp dụng bởi công ty. Hình thức này thường được áp dụng cho các nhân viên kinh doanh, bán hàng…

bang thanh toan luong theo doanh thu

Hình thức này có thể trả lương như sau:

 • Trả lương/thưởng theo doanh số cá nhân
 • Trả lương/thưởng theo doanh số nhóm
 • Các hình thức thưởng kinh doanh khác: công nợ, phát triển thị trường,…

Cách tính lương nhân viên theo lương khoán

Đây là một hình thức trả lương cho người lao động dựa trên việc hoàn thành một khối lượng công việc với chất lượng và thời gian được chỉ định.

Lương= Mức lương khoán X tỉ lệ %hoàn thành công việc

Trong trường hợp này, các doanh nghiệp sẽ sử dụng hợp đồng giao khoán để thực hiện công việc và đưa ra mức thù lao phù hợp với khối lượng công việc cần thực hiện. Sau khi hoàn thành công việc, người lao động sẽ bàn giao kết quả công việc cho bên giao khoán. Bên giao khoán sẽ tiếp nhận và kiểm tra kết quả công việc, sau đó chịu trách nhiệm trả tiền thù lao cho bên nhận khoán theo thỏa thuận ban đầu.

Tính lương theo sản phẩm

Đây là một hình thức trả lương dựa trên số lượng và chất lượng sản phẩm được sản xuất. Phương thức này giúp gắn chặt năng suất lao động với thu nhập của người lao động và khuyến khích nhân viên nâng cao năng suất để tăng sản phẩm.

Lương = Số lượng sản phẩm * Đơn giá lương một sản phẩm

Hiện nay, đa số các doanh nghiệp sử dụng hình thức trả lương này để đáp ứng đúng với năng lực và hiệu suất làm việc của người lao động, đồng thời tạo động lực cho họ cải thiện năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Xem thêm: Cách Tính Lương Tăng Ca Ngày Thường Và Ngày Lễ Năm 2023

Nguyên tắc trả lương nhân viên

Kỳ hạn lương

Người lao động được trả lương theo các đơn vị thời gian như giờ, ngày, tuần sẽ được trả lương sau khi hoàn thành giờ, ngày, tuần làm việc theo thỏa thuận giữa hai bên. Thông thường, lương được trả gộp sau một khoảng thời gian thỏa thuận, nhưng ít nhất phải trả lương gộp một lần trong vòng 15 ngày.

nguyen tac tra luong nhan vien

Đối với người lao động hưởng lương theo tháng, họ sẽ được trả lương một lần vào cuối tháng hoặc trả lương nửa tháng một lần.

Còn đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc theo khoán, họ sẽ được trả lương theo thỏa thuận giữa hai bên. Nếu công việc phải làm trong nhiều tháng, người lao động sẽ được tạm ứng tiền lương hàng tháng dựa trên khối lượng công việc đã hoàn thành trong tháng đó.

Nguyên tắc trả lương

Theo quy định, người lao động phải được trả đầy đủ và đúng hạn, bao gồm trả lương trực tiếp hoặc gián tiếp. Nếu không thể trả đúng hạn, doanh nghiệp phải trả trước ít nhất một tháng và tiếp đó phải trả thêm một khoản tương đương với lãi suất tiền gửi của ngân hàng, được Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm trả lương.

Mỗi doanh nghiệp có thể có hình thức trả lương khác nhau phù hợp với tính chất và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với từng vị trí công việc khác nhau, doanh nghiệp có thể sử dụng hình thức trả lương khác nhau để đảm bảo công bằng và phù hợp nhất với người lao động.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng phương pháp tính lương mới là Lương 3P (Productivity – Performance – Profit), một phương pháp tính lương dựa trên năng suất, hiệu suất và lợi nhuận của doanh nghiệp. Phương pháp này được đánh giá rất hiệu quả và đang trở thành một xu hướng phổ biến trên thị trường Việt Nam.

Nội dung bài viết trên đây Shop1888 đã chia sẻ đến các bạn những thông tin chi tiết nhất về cách tính lương nhân viên theo từng hình thức. Mỗi doanh nghiệp có thể có các phương pháp tính lương phù hợp với ngành nghề và quy định cụ thể. Do đó, quản lý cần xem xét và áp dụng những phương pháp phù hợp nhất để tính toán lương nhân viên.

Similar Posts