cach tinh luong tang ca nhan vien

Cách Tính Lương Tăng Ca Ngày Thường Và Ngày Lễ Năm 2023

Lương thưởng luôn là vấn đề “nóng” trong câu chuyện công sở. Để đáp ứng nhu cầu công việc tăng ca của doanh nghiệp, cách tính lương tăng ca ngày thường và ngày lễ là điều quan trọng. Tính toán lương tăng ca một cách chính xác và công bằng sẽ đảm bảo rằng người lao động được trả đúng giá trị công việc của mình. Trong bài viết này, Shop1888 sẽ chia sẻ công thức tính lương tăng ca ngày thường và ngày lễ mới nhất.

Cách tính lương tăng ca vào ban ngày

Đối tượng người lao động hưởng lương theo thời gian

Theo quy định tại điều 105 của Bộ luật Lao động 2019, người lao động hưởng lương theo thời gian sẽ được trả thêm lương làm ngoài giờ so với thời gian làm việc bình thường. Công thức lương được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% X Số giờ  làm thêm

Trong đó: 

 • Tiền lương giờ thực trả vào ngày làm việc bình thường của công việc đang làm, được xác định bằng:

Tiền lương thực tế mà người lao động nhận được cho công việc đang thực hiện sẽ được tính dựa trên số giờ làm việc thực tế trong tháng, tuần hoặc ngày, bao gồm cả giờ làm thêm (trừ các khoản tiền lương sau: tiền làm thêm giờ, tiền làm việc vào ban đêm, tiền lương trong các ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ được hưởng lương theo quy định của Bộ Luật Lao động, tiền thưởng theo Điều 104 của Bộ Luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ và nuôi con nhỏ, hỗ trợ khi có thân nhân bị chết, hỗ trợ cho người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, bệnh nghề nghiệp, và các khoản hỗ trợ và trợ cấp khác không liên quan đến công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động). Số tiền này sẽ được chia tổng số giờ làm việc thực tế tương ứng trong tháng, tuần hoặc ngày mà người lao động làm việc (không vượt quá số giờ làm việc bình thường trong tháng và số giờ làm việc bình thường trong ngày, tuần được quy định bởi pháp luật và doanh nghiệp lựa chọn, không tính giờ làm thêm).

Xem thêm: Bảng Chấm Công Tiếng Anh Là Gì? Mẫu Bảng Chấm Công Bằng Tiếng Anh

cach tinh luong tang ca vao ban ngay
 • Mức lương trả cho giờ làm thêm sẽ được tính như sau:

Đối ngày làm việc bình thường, mức lương cho thời gian làm thêm ít nhất phải bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm.

Đối với ngày nghỉ hằng tuần, mức lương cho thời gian làm thêm ít nhất phải bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.

Đối với ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, mức lương cho thời gian làm thêm ít nhất phải bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường. Ngoài ra, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày chưa được tính vào mức lương này.

Xem thêm: Tìm Hiểu Quy Định Về Bảng Chấm Công Theo Thông Tư 107 Và 200

Đối tượng người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Đối với những nhân viên được tính lương theo sản phẩm, nếu làm thêm giờ ngoài giờ làm việc thông thường để sản xuất thêm sản phẩm, số lượng sản phẩm hoặc khối lượng sản phẩm vượt quá số lượng, khối lượng sản phẩm được quy định trong thỏa thuận lao động với nhà tuyển dụng, họ sẽ được trả lương làm thêm giờ theo công thức sau đây:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức tối thiểu 150%, 200% hoặc 300% x Số sản phẩm làm thêm

Cụ thể:

 • Mức tối thiểu là 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng cho sản phẩm làm thêm vào ngày thường;
 • Sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần sẽ được trả lương làm thêm giờ ít nhất là 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.
 • Vào những ngày nghỉ lễ, tết hoặc ngày nghỉ có hưởng lương, nhân viên làm thêm giờ sẽ được trả lương ít nhất là 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Lưu ý:

 • Nếu nhân viên làm thêm giờ vào ngày lễ hoặc tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần, họ sẽ được trả lương làm thêm giờ vào ngày lễ hoặc tết.
 • Nếu nhân viên làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ hoặc tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần, họ sẽ được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần.
cach tinh luong tang ca theo san pham

Cách tính lương tăng ca vào ban đêm

Theo Điều 98 của Bộ Luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm giờ vào ban đêm sẽ được hưởng lương làm việc vào thời điểm đó và lương làm thêm giờ cho công việc bình thường. Ngoài ra, họ còn được hưởng thêm 20% tiền lương cho công việc làm trong giờ hành chính của cùng một ngày làm việc đó.

Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương giờ làm việc vào ban ngày cho công việc bình thường, ngày nghỉ hằng tuần và các ngày lễ tết sẽ được xác định như sau:

 • Ngày bình thường:
 • Tối thiểu bằng 100% lương của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm và không làm thêm giờ vào ban ngày);
 • Tối thiểu bằng 150% lương của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm và có làm thêm giờ vào ban ngày);
 • Ngày nghỉ hằng tuần: Tối thiểu bằng 200% lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường;
 • Ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương: Tối thiểu bằng 300% lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.
cong thuc tinh luong tang ca vào ngay le tet

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày cho công việc bình thường, ngày nghỉ hằng tuần và các ngày lễ tết sẽ được xác định như sau:

 • Ngày bình thường:
 • Tối thiểu bằng 100% đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm và không làm thêm giờ vào ban ngày);
 • Tối thiểu bằng 150% đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm và có làm thêm giờ vào ban ngày);
 • Ngày nghỉ hằng tuần: Tối thiểu bằng 200% đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường;
 • Ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương: Tối thiểu bằng 300% đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Do đó, theo Luật Lao động năm 2019, cách tính tiền lương làm thêm giờ của Người lao động A trong ví dụ trên chỉ áp dụng khi làm thêm giờ trong giờ hành chính và không rơi vào các ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ, tết và ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Xem thêm: Cách Tính Lương Ngày Lễ Chi Tiết, Dễ Thực Hiện

Cách tính lương tăng ca vào ngày lễ, Tết

Trong những ngày nghỉ lễ, Tết, hay các ngày được hưởng lương, bạn sẽ được tính thêm tiền lương cho giờ làm việc với mức lương tối thiểu là 300% so với mức lương thực nhận vào ngày thường. Tuy nhiên, khoản tiền này không bao gồm tiền lương cho các ngày nghỉ lễ, Tết hay các ngày nghỉ được quy định trong Luật lao động.

Để được hưởng quyền lợi này, bạn nên thỏa thuận về chính sách tăng ca trước khi ký kết hợp đồng lao động. Công thức tính tiền lương tăng ca sẽ được xác định như sau: Tiền lương tăng ca = Tiền lương thực cho 1 giờ làm việc của ngày bình thường x 300% x số giờ làm thêm.

Ví dụ: Nếu mức lương cơ bản của bạn là 100.000 đồng/giờ, bạn làm thêm 2 giờ vào một ngày thường và hệ số lương tăng ca ngày thường là 1.5, thì lương tăng ca ngày thường sẽ là:

Lương tăng ca ngày thường = (100.000 x 2 x 1.5) = 300.000 đồng

Để tính lương tăng ca ngày lễ, bạn có thể sử dụng công thức sau:

Lương tăng ca ngày lễ = (Mức lương cơ bản x số giờ tăng ca ngày lễ x hệ số lương tăng ca ngày lễ)

Ví dụ: Nếu mức lương cơ bản của bạn là 100.000 đồng/giờ, bạn làm thêm 2 giờ vào một ngày lễ và hệ số lương tăng ca ngày lễ là 2, thì lương tăng ca ngày lễ sẽ là:

Lương tăng ca ngày lễ = (100.000 x 2 x 2) = 400.000 đồng

Trên đây là những thông tin về cách tính lương tăng ca năm 2023. Việc tính toán và quản lý lương tăng ca một cách chính xác và công bằng là rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi của người lao động và sự hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp. Hy vọng rằng bài viết này Shop1888 đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích về chủ đề này.